II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu

I

Malczewska

II
Liceum

Ogólnokształcące

im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu

01

Dbałość o kulturę osobistą uczniów

02

Kształtowanie świadomego uczestnictwa w życiu szkoły

03

Rozwijanie umiejętności uczniów

04

Wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji

05

Kształtowanie osobowości uczniów i ich wszechstronnego rozwoju

06

Rozwijanie umiejętności współpracy. Organizacja miejsca pracy

Ponadnarodowa mobilność szansą na rozwój zawierciańskiej młodzieży

Strona główna » Aktualności » Ponadnarodowa mobilność szansą na rozwój zawierciańskiej młodzieży

wielkość tekstu: A | A | A

II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu rozpoczęło realizację nowego projektu mobilnościowego pod nazwą „Ponadnarodowa mobilność szansą na rozwój zawierciańskiej młodzieży”. Głównym celem projektu jest rozwijanie i wzmocnienie kompetencji kluczowych 20 uczniów, w tym w tym nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia lub samozatrudnienia, aktywności społecznej, aktywnego obywatelstwa europejskiego. Realizacja projektu przyczyni się do budowania porozumienia pomiędzy uczniami z różnych krajów UE oraz wzmocnienie współpracy z zagranicznym partnerem przedsięwzięcia.

Projekt zakłada wyjazd 20 uczniów Szkoły (wraz z 2 opiekunami) do Grecji na 12 dniową mobilność (w tym 10 dni zajęć merytorycznych), podczas której realizowany będzie program zakładający wzajemne poznanie dziedzictwa kulturowego i jego roli w kształtowaniu tożsamości Polski i Grecji. Każdy dzień pobytu przeznaczony będzie na realizację zajęć formalnych i pozaformalnych wspólnie z rówieśnikami z greckiej szkoły przyjmującej.

Dzięki realizacji projektu mobilności europejskiej osiągnięte zostaną cele szczegółowe w zakresie wzmocnienia kompetencji kluczowych uczniów oraz w zakresie podniesienia zdolności dydaktycznych szkoły, a w szczególności kadry pedagogicznej. Cele szczegółowe w odniesieniu do uczniów Szkoły:

  • zwiększenie umiejętności językowych, wzmacnianie europejskiego wymiaru kształcenia;
  • zwiększenie motywacji do nauki języków obcych;
  • zwiększenie szans na zatrudnienie, rozwijanie zainteresowań i zdolności;
  • zdobycie i pogłębienie umiejętności związanych z obszarem działań projektowych;
  • zwiększenie umiejętności społecznych: tolerancji, umiejętności pracy w grupie, branie odpowiedzialności za siebie i innych, wzrost pewności siebie;
  • zwiększenie znajomości jednego z krajów europejskich i jego kultury;
  • wzrost aktywizacji uczniów w środowisku lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Realizacja projektu pozwoli Szkole na poznanie metod i praktyk kształtowania kompetencji kluczowych  uczniów i przeniesienie części rozwiązań na grunt krajowy, do własnych programów nauczania. Udział w zagranicznym projekcie mobilnościowych da szkole szansę stania się placówką kreatywną, otwartą na nowe wyzwania, angażującą się w działania wzmacniające aktywność uczniów. To wszystko przyczyni się do lepszej promocji Szkoły w środowisku lokalnym, stworzenie wizerunku placówki propagującej idee integracji europejskiej.

„Ponadnarodowa mobilność szansą na rozwój zawierciańskiej młodzieży” to projekt mobilnościowy realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Dofinansowanie projektu wynosi 152 692,00 PLN. Okres realizacji projektu: 30.09.2021 – 29.03.2022 r.

25

PAŹ

2021

618

razy

czytano

malczewska.com

01

ERASMUS+

02

Because I' m a citizen

03

Szkolne koło teatralne

04

Szkolne koło sportowe

05

Szkolne koło szachowe

06

Szkolny chór "Tutti"

Adres

II Liceum Ogólnokształcące
im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu

42-400 Zawiercie
ul. Daszyńskiego 2

KONTAKT

KONTAKT

0

rok założenia szkoły

CZY
WIESZ, ŻE...

CO W TRAWIE PISZCZY

I Malczewska
AktualnościRekrutacjaO szkoleBibliotekaDokumenty szkolneUniwersytet ŚląskiKontakt
II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu, jest samorządną organizacją społeczną o charakterze integrującym absolwentów i sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu.

osób online: 2

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy